Μετεγγραφές Διαχρονικών αθλητών 2018

Η ΟΕΒΑΣ ενημερώνει ότι για το 2018 εγκρίθηκαν οι παρακάτω αιτηθείσες μεταγραφές Διαχρονικών αθλητών στίβου:

1. Βασίλειος Μαγγανάς από ΣΕΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στον ΑΣΕΔΑΣ

2. Δημήτριος Γαζής από ΣΕΒΑΣ ΚΩΝ/ΛΙΤΩΝ στον ΑΣΕΔΑΣ

3. Ιωάννης Χαρβαλιάς από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

4. Οδυσσέας Σκαμαντζούρας από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

5. Ιωάννης Κόκκας από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

6. Νικόλαος Μασίνας από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

7. Ιωάννης Τέλης από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

8. Κων/νος Τσιώλης από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

9. Νικόλαος Λάμαρης από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

10. Δημήτριος Λουράκης από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

11. Χάρης Κωνσταντινίδης από ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΔΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

12. Καλλιόπη Γαβαλάκη από ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στον ΑΣΕΔΑΣ

13. Σμαράγδα Μανδύλα από ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στον ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Απορρίφθηκε το αίτημα του ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για τις παρακάτω μεταγγραφές:

1. Αθανάσιος Καλατζής

2. Ιωάννης Χατζηβασιλείου

Γιατί ο ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοίνωσε ότι ενέταξε στην δύναμή του τους δύο (2) παραπάνω αθλητές χωρίς να αιτηθούν την μεταγγραφή τους.

Όλες οι μεταγγραφές έχουν ισχύ και μπορούν οι αθλητές να μετέχουν σε αγώνες με τον νέο τους σύλλογο από την 1η Ιανουαρίου 2019, αφού προηγουμένως προσκομίσουν:

1. Τις παλαιές τους ταυτότητες

2. Την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τα σωματεία από τα οποία αποχωρούν.

Πηγή ΟΕΒΑΣ / Επεξεργασία: Greek Athletics