Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 16:46

24 Φεβρουαρίου 2019, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου, Τρίκαλα